Taqwa Rahasia kepemimpinan

Apabila pemimpin yang berkuasa itu
Mempunyai sifat taqwa yang tinggi
Maka Tuhan pun membantu
Dengan mengalirkan rahmat dun berkat kepadanya
Dari berkat itu melimpah
dun mengalir ke seluruh rakyat di dalam negara
maka Tuhan pun campur tangan
ikut mengawal dun menjaga
dimudahkan rezeki maka jadilah negara makmus rakyat mewah
pintu hati manusia pun tertutup untuk melakukan jenayah
maka berlakulah keselamatan dun keamanan di merata negara
kebimbangan dun ketakutan pun hilang
Tuhan masukkan di dalam hati manusia
Malu membuat maksiat
Maka bersihlah negara dari sebarang kemungkaran
Mata selamat hati tidak ternoda iman tidak tercacat
Kelihatan manusia penuh tawaduk
Malu bermaruah dun berdisiplin
Berkasih sayang sesarna manusia
bekerja sama dun hormat-menghormati

Bertolak ansug simpati mengutamakan orang lain dun harmoni
ndak ada orang miskin yang terbiar
lidak ada orang sakit yang terlantar yang tidak diambil perhatian
lidak ada orang kaya yang tamak dun bakhil
Musing-masing menjadi pemarah, semnok berkhidmat
Kepada orang susah
Di mana-mana dun kemana saja
Perempuan pelgi tidak ada yang akan menodai
Barang yang tenzicir dijumpai kembali
Atau akan dikembalikan semula kepada yang empunya
Orang-orang yang musafir berebut untuk dijadikan tetamu
Di mana-mana saja kelihatan Tuhan itu
dibesarkan dun disembah orang,
syariat diamalkan orang
akhlak ibarat buaga yang indah di dalam kehidupan
syiar Islam itu kelihatan di mana-mana saja
alangkah indahnya hidup ini
kerana adanya pemimpin yang bertaqwa
Dengan sebabnya lah seluruh rakyat
Mendapat rahmat dun berkat
Dengan sebab pemimpin itulah rakyat dibantu dun diberi rezeki

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s